1
Κουντουριώτου 20, Θεσσαλονίκη, 54625

Το Δικηγορικο Γραφειο

Το Δικηγορικό Γραφείο ΜΠΟΓΙΑΤΙΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ν. Κουντουριώτου αρ. 21, αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την επικράτεια.

Το γραφείο ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών επί συνταξιοδοτικών θεμάτων – γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (κάθε είδους)- στην κατάθεση αιτήσεων, στην υποβολή ενστάσεων -προσφυγών, στην καταμέτρηση ασφαλιστικού χρόνου (ενσήμων) και στην παρακολούθηση πορείας συνταξιοδοτικού φακέλου όλων των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ έως και την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση Διοικητικών προσφυγών, υποθέσεων εμπορικού, αστικού και φορολογικού δικαίου όπως και τη νομική συμβουλευτική σύγχρονων επιχειρήσεων. Το γραφείο συνεργάζεται με Ανώνυμες Εταιρείες αλλά και με μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζεται όλα τα επιμέρους ζητήματα που τις αφορούν, ενώ παρέχει νομικές συμβουλές στο Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.Θ. Άγιος Δημήτριος καθώς και στον Σύλλογο Παραπληγικών Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, παρέχει Νομικές υπηρεσίες σε διαζύγια, σε διαφορές επιμέλειας τέκνων, διατροφής και γενικότερα σε όλα τα οικογενειακά θέματα που προκύπτουν από το γάμο.

Επίσης, το Δικηγορικό γραφείο έχει πολυετή εμπειρία στις αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα αναπήρων.

Υπηρεσίες :

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου.

Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης.

Παροχή νομικών συμβουλών σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, τις δυνατότητες υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, σε επιμέρους ζητήματα πολλαπλής, παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, σε ζητήματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης και μεταφοράς χρόνων ασφάλισης από φορείς κύριας ασφάλισης των εξωτερικού, και γενικά σε κάθε πρόβλημα εν γένει προκύπτει κατά την διαδικασία απονομής κάθε σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΠΟΓΙΑΤΙΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Κουντουριώτου 21, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

γιατι εμασ
Παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις προστιθέμενης αξίας για τα συμφέροντά τους, που βασίζονται σε ενδελεχή γνώση της προσωπικής τους διαδρομής και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Συνεπεια
Για το γραφείο μας πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η αδιάλειπτη ενημέρωση του πελάτη για την υπόθεση που μας έχει ανατεθεί.
Εμπειρια
Η πολυετής εμπειρία του γραφείου μας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα σε όποια υπόθεση μας ανατεθεί.
Υποστηριξη
Παρέχουμε πρακτικές λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές παραμέτρους και τους κανόνες δεοντολογίας.
Αξιοπιστια
Το γραφείο μας χειρίζεται τις υποθέσεις σας, με αίσθημα ευθύνης για τις πράξεις και τη στρατηγική μας.