1
Κουντουριώτου 20, Θεσσαλονίκη, 54625

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό, Διαζύγιο, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφή

· Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα οικογενειακού δικαίου, συναινετικά διαζύγια, διαζύγια με αντιδικία, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων, διατροφή συζύγων και τέκνων, αστικές και ποινικές συνέπειες από την αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών, μετοίκηση συζύγου, χρήση οικοσυσκευής, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή, αγωγή για τα αποκτήματα στο γάμο.

Υιοθεσία – Δικαστική Συμπαράσταση

· Πλήρης και εμπεριστατωμένη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις υιοθεσίας και δικαστικής συμπαράστασης

Κληρονομικό Δίκαιο

· Δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, παροχή νομικών συμβουλών και οδηγιών σχετικά με κάθε θέμα που αφορά αποδοχή, αποποίηση κληρονομίας, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, κληρονομιά χωρίς διαθήκη (εξ αδιαθέτου), νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση.

Σύσταση σωματείων, συλλόγων, αστικών εταιρειών και εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομική συνδρομή και επίλυση κάθε προβλήματος σχετικού με τη λειτουργία τους.