1
Κουντουριώτου 20, Θεσσαλονίκη, 54625

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αναλυτικότερα

  • Το δικηγορικό μας γραφείο με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης αναπηρικής σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης, έκδοσης παραπεμπτικού (αν απαιτείται), αίτηση επιδείνωσης, ενημέρωση για το ραντεβού που θα οριστεί από τα ΚΕΠΑ.

 

  • Παρέχει νομικές συμβουλές στις συντάξεις αναπηρίας (Επιτροπές ΚΕΠΑ), στα επιδόματα αναπήρων (εξωιδρυματικό ή παραπληγίας, κίνησης, συμπαράστασης, τυφλότητας κλπ), στα προνοιακά επιδόματα (ΟΠΕΚΑ). Αναλαμβάνει α) την μελέτη των εισηγητικών φακέλων, των ιατρικών εγγράφων και παρέχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ποσοστό αναπηρίας 67% ή 80%. β) Καταθέτει ενστάσεις κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) και της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Β.Υ.Ε.) για να επανεξεταστούν τα αιτήματα των αιτούντων ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. γ) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της ΤΔΕ αναλαμβάνει και την δικαστική διεκδίκηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

  • Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών στη Θεσσαλονίκη.